MÁY KIỀM BÓNG

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Sơ đồ dây chuyền kiềm bóng tốc độ cao LMH 862 ( dài 51m)

1

Sơ đồ dây chuyền kiềm bóng LMH 302 (dài 69M)

2

Sơ đồ dây chuyền kiềm bóng tốc độ cao LMH 282 (dài 75 M)

3

Sơ đồ dây chuyền kiềm bóng tốc độ cao LMH 202 (dài 72 M)

4