HỆ THỐNG NHUỘM LIÊN TỤC VẢI DỆT THOI, KHĂN MẶT

1

2

3

4

5

6

Sơ đồ Máy nhuộm liên tục LMH 424 dùng công nghệ sấy bằng gió nóng ( 26m)

7

Sơ đồ Máy gia nhiệt khô LMH 788 sử dụng dầu dẫn nhiệt ( 20m) đạt 200oC

8

Sơ đồ hệ thống nhuộm liên tục LMH 425-649 (78m)

9

Sơ đồ hệ thống nhuộm liên tục LMH424-698-649 ( 88m)

10

Sơ đồ hệ thống nhuộm liên tục LMH425-788-650 ( 85m)

11

Sơ đồ hệ thống nhuộm cuộn ủ lạnh và giặt tẩy liên tục LMH428 ( 38m)

12