HÊ THỐNG MÁY GIẶT LIÊN TỤC

1

 

2

 

3

12

Máy giặt liên tục LMH 658 thích hợp với các loại vải có mật độ co giãn, dễ nhàu, hấp giặt sau khi nhuộm ủ lạnh ( dài 30m)

6

Máy giặt liên tục LMH028 hấp giặt sau khi in (dài 38m )

7

Singeing series
Máy giặt ngâm LMH003  ( dài 11m) Máy giặt nguội LMH035  (dài 7m)

8

Máy giặt hơi LMH008 thích hợp cho vải dày và trung bình (dài 22m)

10