QUẠT ĐIỀU HÒA FUSHINI

QUẠT ĐIỀU HÒA FUSHINI FSN – 35

GIÁ KM : 3,500,000 vnđ

FSN - 35

QUẠT ĐIỀU HÒA FUSHINI FSN – 55

GIÁ KM: 5,000,000 vnđ

FSN - 55

QUẠT ĐIỀU HÒA FUSHINI FSN – 70

GIÁ KM :  7,500,000 vnđ

FSN - 70

QUẠT ĐIỀU HÒA FUSHINI FSN – 120

GIÁ KM: 9,500,000 vnđ

FSN 120